Ösztöndíjak

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

A pályázat minden félév elején kerül kiírásra és 5 hónapra lehet elnyerni. A pályázati kiírásban van meghatározva, hogy kik pályázhatnak, meddig kell leadni a pályázatot, hol kell leadni és még sok nagyon fontos információ, ezért érdemes az elejétől a végéig elolvasni. A szociális helyzet megállapítása egy adott szempontrendszer alapján (JUTTÉR) történik.Ez alapján kialakult pontok jelzik egy hallgató szociális rászorultságának mértékét. A kialakult pontok és a rendelkezésre álló keret alapján kerül megállapításra, hogy egy szociális pont hány forintot ér, és hogy mennyi az intézményi minimum ponthatár. Csak és kizárólag azok részesülhetnek Rendszeres Szociális Ösztöndíjban, akik elérik ezt a ponthatárt. A szociális helyzet megállapítása során két kiemelt kategória van, a 10% és a 20%-os. A hallgatói normatíva minimum 10%-ára (16.600Ft) jogosultak a hátrányos helyzetű hallgatók, akik gyámsága nagykorúságuk miatt szűnt meg, illetve a félárvák. A normatíva minimum 20%-ára (33.200 Ft) jogosultak a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók, fogyatékossággal élők, az egészségi állapotuk miatt rászorultak, a családfenntartók, a nagycsaládosok, illetve az árvák. Fontos, hogy mindkét kategóriánál, az ösztöndíj elnyeréséhez el kell érni az intézményi minimum ponthatárt. Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatot minden félév elején újra le kell adni. A pályázatokat elektronikusan, valamint az űrlapot papíros formában is kötelező leadni.

 További információ:  http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu

 

Rendkívűli Szociális Ösztöndíj

Az ösztöndíjat a hallgató a hirtelen bekövetkezett szociális helyzet romlásakor igényelheti (munkahely elvesztése, haláleset, gyermekszületés, természeti katasztrófák). Ezen támogatási forma – a Rendszeres Szociális Ösztöndíjjal ellentétben – egyszeri és bármikor beadható. Az Egyetem bármely aktív hallgatója leadhatja. A pályázatot elektronikusan az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon kell kitöltve elküldeni, majd a kinyomtatott pályázatot a Hallgatói Központokban kell leadni. A pályázatnak tartalmaznia kell a szociális helyzet változását és annak eredeti igazolását. A Rendkívüli Szociális Ösztöndíjakat a Diákjóléti Bizottság szorgalmi időszakban minden hónap végén bírálja el. Az elnyert összeg minden oktatási hónap tizedikéig kerül kiutalásra. További részletekről a Hallgatói Önkormányzat DJB tagjai, illetve a Hallgatói Központok irodavezetői nyújtanak felvilágosítást.

Akinek a kitöltési útmutatón és a tájékoztatón kívül segítségre van szüksége a kitöltéssel kapcsolatban, az keressen fel egy DJB tagot.
E-mailben a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu-n lehet érdeklődni.

 

Tanulmányi Ösztöndíj

Ezt mindenki alanyi jogon (nem kell rá külön pályázni) kaphatja, aki államilag támogatott képzési formában tanul és legalább az évfolyam átlag vagy a kari HÖK-ök által meghatározott ösztöndíjmutató felett teljesített az előző félévében. A minimum átlag eléréséért 8 330 Ft, az évfolyam elsőnek pedig 66 640 Ft a jutalom adható tanulmányi eredményeiért. A köztük lévő átlagokra arányosan (az évfolyamátlagtól való átlagos eltérés szerint) jár az ösztöndíj. A Tanulmányi ösztöndíjat minden félévetek után a következő félév 5 hónapjára lehet elnyerni. A rendszer sajátossága, hogy minden szemeszter második hónapjában kerül utalásra először, de akkor egyszerre kéthavi.


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A Köztársasági ösztöndíjat két egymást követő, legalább 4-es átlaggal teljesített félév után (egy teljes tanév) lehet megpályázni. Jó, ha van valamilyen egyéb tevékenység is a tanulás mellett, mint például TDK, valamilyen kutatás részvétel, de lehet kulturális vagy sport tevékenység is. A köztársasági ösztöndíjat 10 hónapra ítélik meg és jelenleg havi 40 000 Ft juttatást jelent, amit nem az intézménytől, hanem az államtól kaphattok.


Óbudai Egyetem Ösztöndíj

Az Óbudai Egyetem három különböző kategóriában oszt ösztöndíjat: sport, kulturális és közéleti, valamint szakmai és tudományos. A sport kategóriánál azt veszi figyelembe az elbíráló bizottság, hogy van-e valamilyen kiemelkedő (, akár) nemzetközi siker, illetve az intézményt képviseli-e a sportoló. Közéleti és kulturális kategóriánál természetesen kizáró tényező, ha valaki a hallgatói önkormányzatban dolgozik. Ehhez kb. 3-as átlag kell és valamilyen a kategóriának megfelelő plusz tevékenység. Ez lehet alapítványi munka, közmunka, egyesületi munka vagy az egyetemen valamilyen önszerveződés (pl. hallgatói körök, szakkollégium, stb.). Szakmai és tudományos kategóriában jó tanulmányi eredmény szükséges, és valamilyen szakmai munka. Ez lehet TDK, OTDK saját kutatás, az egyetemen zajló tudományos projektekben való részvétel, szakmai versenyek (pl. Shell eco-marathon, Elektromobil, Pneumobil, Robotépítő verseny, PLC verseny, stb.) Az Óbudai Egyetem ösztöndíj mértéke 24 990 Ft, de nem haladharja meg a 49 980 Ft-ot és 5 hónapra ítélik meg.

Ha végig gondoljátok, akkor bizony érdemes jól tanulni, részt venni kutatásokban, projektekben, vagy akár képviselni máshol intézményünket, hiszen úgy a fentebb olvasható ösztöndíjakra esélyesek lehettek. Érdemes összeszámolni, de annyit súgok, hogy könnyű elérni havi 120 000Ft körüli ösztöndíjjuttatást. Az ösztöndíj természetesen adómentes, tehát mind egy Forintig a Ti zsebetekbe kerül! Hajrá, tanuljatok, mert megéri!

http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/


Kulturális pályázat

Célja a hallgatók kulturális fejlődésének elősegítése. A támogatást öntevékeny csoportok, kollégiumok, szakcsoportok, karok, hallgatói csoportok nyerhetik el. A támogatásra pályázni kell minden félév elején. A pályázatokat a Kulturális Bizottság hirdeti meg és bírálja el.

A pályázatoknál az egyik legfőbb szempont, hogy valamilyen módon kapcsolódjon Egyetemünkhöz és a hallgatóknak szóljon. A támogatást a legtöbb esetben valamilyen kulturális esemény

meglátogatására, illetve kirándulásokra veszik igénybe. Ennek eredményeként sokszor belépőjegyeket vásárolnak, részben vagy egészben az igényelt összegből. Sajnálatos módon a belépőjegyek vásárlásának az a nagy hátránya, hogy ezen programok megvalósításánál a jegyeket 54% adó, illetve 27% járulék terheli. Ennek eredményeként egy 1000 Ft-os belépőjegy ára 1810 Ft-ba kerül, mely többletköltség a pályázót terheli. Ilyen esetekben érdemes felkeresni a bizottság egy tagját, hátha van valamilyen alternatív megoldás. A pályázatokat elektronikusan és papír alapon is le kell adni, minden esetben, két példányban. A kiírásban mindig szerepel a leadás helye és határideje. A pályázatban szerepelnie kell a program leírásnak, költségvetési tervezetének, eddigi tevékenységeknek. Értelemszerűen ki kell tölteni a pályázati adatlapot. Van lehetőség támogatói nyilatkozatok, javaslatok mellékelésére. A pályázat nyerteseit az adatlapon megadott elérhetőségen értesíti a Bizottság. Ezek után az Egyetem támogatási szerződést köt a nyertessel, amelyben a pályázat alapján rögzítik a támogatott tevékenységet, annak feltételeit és az erre elnyert pénz összegét. A pályázat finanszírozása mindig utólagosan történik, ami azt jelenti, hogy az Egyetem címére kiállított számla ellenében történik a kifizetés. A programok lezárulását követően a számla mellé egy rövid pénzügyi, szakmai beszámolót kell mellékelni.

 

Sport pályázat

Az Óbudai Egyetem Sportpályázat célja, hogy segítséget nyújtson hallgatói sporttevékenységekhez és sportrendezvényekhez, valamint támogassa versenyek rendezését, különös tekintettel az Óbudai Egyetem hallgatói csoportok testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásait. A támogatásra olyan hallgatói közösségek pályázhatnak, akik az Óbudai Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázatot kettő példányban, kizárólag a sportpályázati űrlapon lehet benyújtani, amely megtalálható az egyetemi, a Neptun és HÖK honlapon is. A pályázati támogatásokról a Sportpályázatokat Elbíráló Bizottság dönt. A bizottság három oktatóból és két választott HÖK képviselőből áll. A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek elősegítik az Óbudai Egyetemen tanuló hallgatók önszervező, aktív, rendszeres testmozgását, illetve az egyetemi és kollégiumi területekre szervezik a sportrendezvényt. A sportesemények lezárulását követően a számla, illetve számlák mellé egy rövid pénzügyi, szakmai beszámolót kell mellékelni. Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatban további kérdésed van, keresd fel bármelyik Hallgatói Központot. További részletek a hok.uni-obuda.hu oldalon és a pályázati kiírásban.


Kollégiumi Díjmérséklési Pályázat

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Diákjóléti Bizottság minden tanév őszi/tavaszi félévében kollégiumi díjmérséklésre pályázatot hirdet. A díjmérséklés egy félévére (5 hónap) vonatkozik, melynek mértéke 25, 50, 75 százalékos lehet. A pályázaton olyan államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, akik aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a díjmérséklési kérelem rövid indoklását és az azt alátámasztó igazolásokat. A pályázatot a rendszeres szociális támogatás (SzocTám) igényléseddel tudod leadni. A pályázatokat a Kollégiumigazgató, az EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja és a Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el.

Pályázat kitöltése: eszoctam.hok.uni-obuda.hu

 

Alaptámogatás

A 10 és 20%-os kategóriába tartozó, szociálisan rászoruló elsőéves, felsőfokú szakképzését, alapképzését vagy mesterképzését először megkezdő hallgatók számára igényelhető egyszeri ösztöndíj. Az alaptámogatás összege felsőfokú szakképzés és alapképzés esetén a hallgatói normatíva 50%-a (83.300 Ft), míg mesterképzés megkezdése esetén a 75%-a (124.950 Ft). Az alaptámogatást is meg kell pályázni! Az e-szoctám űrlapon az “Alaptámogatás” jelölő négyzet (checkbox) megjelölésével.

Alaptámogatásra jogosult:
• hátrányos helyzetű
• halmozottan hátrányos helyzetű
• családfenntartó
• nagycsaládos
• árva
• fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászoruló
• gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
• félárva hallgató.


Bursa Hungarica

A helyi Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat és a felsőoktatási
intézmény által meghirdetett ösztöndíj. Az ösztöndíjprogramhoz nem
csatlakozott minden település. A Települések listája és bővebb információ a www.bursa.hu weboldalon megtalálható.


 

 

 

Utoljára frissítve: 2020. 11. 25.