Modellváltás Tájékoztató

Kedves Hallgatótársunk!
 
Tájékoztatunk, hogy az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Hallgatói Tanácsa 2021.02.09-én tárgyalta az Óbudai Egyetem fenntartói modellváltásának kérdéskörét.

Az Egyetemi Tanács, a Dékáni Kollégium, a Szakszervezeti Bizottság, a Közalkalmazotti Tanács valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Tanácsa támogatása mellett február 15-én az Óbudai Egyetem Szenátusa határozatban indítványozta a modellváltás megfelelő keretek között történő kezdeményezését. Prof. Dr. Kovács Levente Rektor úrral tartott megbeszélés során tájékozódtunk a modellváltási tervezetről. A Hallgatói Önkormányzat képviselőivel megvitattuk az alapítványi fenntartásba való átkerülés lehetőségeit. A megbeszélésen kiemelt figyelmet kaptak a hallgatókat érintő változások.

A költségvetési szervként működő egyetemeken a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által biztosított érdekképviseleti jogok garanciát adnak arra, hogy a hallgatói érdekek megfelelő szinten képviselve legyenek, illetve azok érvényesülhessenek. Hallgatói érdekképviselet alakulásának tekintetében mind az Óbudai Egyetem vezetése, mind az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata egyhangúlag támogatja a jelenleg is működő hallgatói érdekképviselet fennmaradását.  A Hallgatói érdekképviselők az Óbudai Egyetem adott testületeinek mindennapi munkájában való részvételét, a meglévő hallgatói érdekképviseleti jogok megtartását.

Hallgatói oldalról vizsgálva a modellváltási ügyet elengedhetetlenül fontos kitérni a mindennapi életre, a megélhetésre, az egészségre, a tanulás lehetőségének megteremtésére, segítésére. Szó esett a tanulmányi, lakhatási, szociális, sport tevékenységekről. Az Nftv. vonatkozó rendelkezései alapján, a fentebb felsoroltakra a modellváltás nincs hatással. A megkezdett tanulmányok folytatására a meglévő szabályok vonatkoznak, nem változik a hallgatói jogviszony és nincs befolyással a tanulmányi előmenetelre, oklevélszerzésre. A tanulmányok közbeni átsorolás rendszerét, a felvételit nem befolyásolja. A hallgatói normatíva biztosítja az ösztöndíjrendszerek fennmaradását, kioszthatóságát.

Röviden összefoglalva, az eddigi információink alapján az ÓE EHÖK úgy véli, hogy a hallgatók mindennapjaira nem lesz kihatással az alapítványi fenntartásba való átkerülés, nem sérülnek a hallgatói érdekek. Az oktatás színvonala, ösztöndíj, támogatási rendszer nem csorbulhat. Az egyetemi fejlesztési lehetőségeket látva és egyetemünk versenyképességének erősítése érdekében a modellváltás tekintetében tárgyalásokat kezdeményez az Óbudai Egyetem vezetése a Fenntartóval.