Kollégiumi Díjmérséklési Pályázat

Az Óbudai Egyetem Diákjóléti Bizottsága minden tanév őszi félévében kollégiumi díjmérséklésre pályázatot hirdet. 


A díjmérséklés egy tanévre (10 hónap) vonatkozik, melynek mértéke 25, 50, 75 százalékos lehet. A pályázaton olyan nappali tagozatos hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók vehetnek részt, akik aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek.

A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a díjmérséklési kérelem rövid indoklását, a pályázó Neptun kódját, valamint a kollégium megnevezését.

A pályázatot elektronikus formábana http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu kell kitölteni. A kitöltött kollégiumi díjmérséklés pályázati űrlapot kinyomtatva az EHÖK irodában (1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. "A" épület alagsor) kell leadni az előzetesen meghirdetett időintervallumban.

A pályázatokat a Kollégiumigazgató, az EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja és a Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el.