Kihez fordulhatsz, ha bármilyen oktatási-mentális-lakhatási problémád van?

Who can you contact if you have any educational-mental-housing problems?


See below for the English versionNagyon fontos, hogy felismerjük, ha valaki krízishelyzetbe kerül, legyen szó magunkról vagy más embertársunkról. Az alábbi jellemzők alapján ismerhető fel, ha valaki krízishelyzetbe került:

 • problémára fókuszáltság, beszűkültség (csak ezzel tud foglalkozni, nem nyitott mások felé),
 • türelmetlenség, agitáltság, idegesség,
 • érzelemvezéreltség, indulat, agresszió,
 • szorongás, sírás,
 • zavarodottság,
 • kilátástalanság, reménytelenség,
 • továbbá, ha valamilyen akut jellegű (pl. pánikroham, térben vagy időben nem orientált, nagy fokú zavarodottság, bármilyen nagy mértékű viselkedéses eltérés, ami az adott személytől idegen), esetleg testi épséget veszélyeztető helyzetet észlelnek egy hallgatónál, indokolt lehet mentő hívása, sürgősségi egészségügyi ellátása.

 

Keresd mentálhigiéniás tanácsadóinkat:


BÉRCES ANNA FLÓRA

Tavaszmező utca 17/A épület Fsz. 21.
berces.anna@uni-obuda.hu


BIHARVÁRI ESZTER

Bécsi út 94-96/c 016.
biharvari.eszter@uni-obuda.hu

 

 

A RENDKÍVÜLI Szociális támogatás pályázat a hirtelen bekövetkezett szociális helyzet romlásakor/változásakor igényelhető. A pályázat bármikor benyújtható, keresd a Diákjóléti bizottság tagjait vagy a Hallgatói Központok munkatársait. https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/tajekoztato

 

Stipendium Hungaricum hallgatók Vezető Mentora Horváth Gergő, horvath.gergo@uni-obuda.hu, aki készségesen áll rendelkezésetekre probléma esetén.

 

Amennyiben kollégiumi lakhatással kapcsolatos problémád van, kérjük jelezd az EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagjának (Barcsa Levente, barcsa.levente@hok.uni-obuda.hu) vagy keresd fel a tagkollégiumi HÖK elnököt, végső esetben igazgatót. http://koll.uni-obuda.hu/

 

Oktatással kapcsolatos ügyekben a kari HÖK alelnökök nyújtanak számodra segítséget, a tanulmányi osztályok mellett:

AMK

Alelnök

Szalkai Zsombor

szalkai.zsombor@hok.uni-obuda.hu

BGK

Alelnök

Polereczki Flórián

polereczki.florian@hok.uni-obuda.hu

EHÖK

Alelnök

Bekő Bálint

beko.balint@hok.uni-obuda.hu

KGK

Alelnök

Lajkó Rita

lajko.rita@hok.uni-obuda.hu

KVK

Alelnök

Béda Bálint

beda.balint@hok.uni-obuda.hu

NIK

Alelnök

Gergely Jácint

gergely.jacint@hok.uni-obuda.hu

RKK

Alelnök

Máté Brigitta Cintia

mate.brigitta.cintia@hok.uni-obuda.hu

YBL

Alelnök

Sánta Patrik

santa.patrik@hok.uni-obuda.hu

 
 

 


It is very important to recognise when someone is in crisis, whether it is yourself or another person. The following characteristics can be recognised when someone is in crisis:

 • problem-focused, narrow-minded (only able to deal with the problem, not open to others),
 • impatience, agitation, nervousness,
 • emotional control, anger, aggression,
 • anxiety, crying,
 • confusion,
 • hopelessness,
 • in addition, if a student is found to be in an acute situation (e.g. panic attack, disoriented in space or time, highly disoriented, any major behavioural abnormality alien to the person) or found to be in a risk to his or her physical safety, it is appropriate to call an ambulance or seek emergency medical treatment.

 

Contact our mental health counsellors:

BÉRCES ANNA FLÓRA

Tavaszmező utca 17/A épület Fsz. 21.
berces.anna@uni-obuda.hu


BIHARVÁRI ESZTER

Bécsi út 94-96/c 016.
biharvari.eszter@uni-obuda.hu

 

 

Extraordinary Social support application can be submitted in the event of a sudden deterioration/change in social situation. Applications can be submitted at any time, contact any member of the Student Welfare Committee or any collegue of the Student Centres. https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/tajekoztato

 

The Stipendium Hungaricum students' Lead Mentor is Gergő Horváth, horvath.gergo@uni-obuda.hu, who is ready to help you in case of problems.

 

If you have a problem with dormitory accommodation, please report it to the University Student Government’s member who is responsible for dormitory matters (Barcsa Levente, barcsa.levente@hok.uni-obuda.hu) or contact the President of the Student Union of dormitory matters, or in the last resort the Director. http://koll.uni-obuda.hu/

 

educational matters, you can contact the faculty of the University Student Government’s vice presidents, in addition to the academic departments: 

AMK

Vice president

Szalkai Zsombor

szalkai.zsombor@hok.uni-obuda.hu

BGK

Vice president

Polereczki Flórián

polereczki.florian@hok.uni-obuda.hu

EHÖK

Vice president

Bekő Bálint

beko.balint@hok.uni-obuda.hu

KGK

Vice president

Lajkó Rita

lajko.rita@hok.uni-obuda.hu

KVK

Vice president

Béda Bálint

beda.balint@hok.uni-obuda.hu

NIK

Vice president

Gergely Jácint

gergely.jacint@hok.uni-obuda.hu

RKK

Vice president

Máté Brigitta Cintia

mate.brigitta.cintia@hok.uni-obuda.hu

YBL

Vice president

Sánta Patrik

santa.patrik@hok.uni-obuda.hu