Kollégiumi Díjmérséklési Pályázat

Kollégiumi Díjmérséklés Támogatás

Az Óbudai Egyetem Diákjóléti Bizottsága minden tanév őszi félévében kollégiumi díjmérséklésre pályázatot hirdet. A díjmérséklés egy tanévre (10 hónap) vonatkozik, melynek mértéke 25, 50, 75 százalékos lehet. A pályázaton olyan nappali tagozatos hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók vehetnek részt, akik aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a díjmérséklési kérelem rövid indoklását, a pályázó Neptun kódját, valamint a kollégium megnevezését. A pályázatot írásban kell benyújtani az EHÖK irodájában. A pályázatokat a Kollégiumigazgató. az EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja és a Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el. 

http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/