Felvételi rendszer

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás

az Egyetem jelenlegi hallgatói részére

Tisztelt Hallgatók!

Az Óbudai Egyetem Kollégiuma meghirdeti a kollégiumi jelentkezést az Egyetem jelenlegi hallgatói részére.

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés feltételei

 • Aktív hallgatói jogviszony, valamint legalább egy lezárt aktív félév az Óbudai Egyetemen.
 • Nincs megkötés a képzés szintje, és a pénzügyi státuszt illetően.
 • Nem lehet az Óbudai Egyetemmel szemben fennálló, lejárt esedékességű pénzügyi tartozás.
 • A képzés helyétől eltérő állandó lakcím.
 • Sikeres felvétel esetén, a teljes idejű képzésen (nappali) a pénzügyi státusznak megfelelő térítési díj fizetése.
 • Esti, levelező és távoktatásos képzésen részt vevő hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen.

Kollégiumi térítési díjak maximális mértéke a 2018/19-es tanévben

 

államilag támogatott kategória

költségtérítéses kategória

Hotel@BMF Diákotthon

22.000,-Ft/fő/hó

70.000,-Ft/fő/hó

Bánki Donát, Kiss Árpád, Lébényi Pál és a GEO Kollégiumok, illetve a Teminus Hotel

14.000,-Ft/fő/hó

28.000,-Ft/fő/hó

 

A kollégiumi felvétel 10 hónapra szól. A díjakat minden hónap 18-ig a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kell teljesíteni. Szeptember és február hónapokban a határidő a rákövetkező hónap 18-a.

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés módja

Elektronikusan történik az Egyetemi HÖK e-Szoctám rendszerében:                http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/

 

Kollégiumi felvételi pontszám és pontozási rendszer

Összesen 100 pont érhető el                ( Fp = S + T + K )

 1. Kollégiumi szociális (S) pontszám (0 ..... 50 pont)

A jelentkezők a tanév II. félév szociális pontjainak arányában kerül meghatározásra.

 1. Tanulmányi (T) pontszám (0 ..... 40 pont)

A tanulmányi pontszám a tanév I. félév tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározásra

(ÖCSI x 20 = Kollégiumi tanulmányi pontszám)

 1. Kollégiumi közéleti (K) pontszám (0 ..... 10 pont)

A tanévben kifejtett közösségi, közéleti, sport, szakmai, és tudományos munka alapján a Kollégiumi Felvételi Bizottság állapítja meg. Az ehhez szükséges adatokat és igazolásokat, a Kollégiumi Felvételi Bizottság részére kell leadni.

 

 

Kollégiumi közéleti pontok számítása

A tanévben kifejtett közösségi, közéleti, sport, szakmai, és tudományos munka alapján az alábbi tevékenységekért adható pontszám (összesen legfeljebb 10 pont)

 

Kategória

Igazolás kiadója

Részönkormányzat elnökségi tag

Részönkormányzat elnök

Diákjóléti Bizottság tagja

EHÖK szociális ügyekért felelős elnökségi tag

Részönkormányzat érdekvédelmi felelős

Részönkormányzat elnök

Kollégiumi érdekvédelmi felelős

TKollHÖK elnök

TKollHÖK elnök

EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tag

Kiemelkedő sportteljesítmény

Sportegyesület szakosztályvezető

Kollégiumi munkavégzés

Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása

Kari Öntevékeny Hallgatói Kör vezetője

Részönkormányzat elnök

Kollégiumi Öntevékeny Hallgatói Kör vezetője

Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása

ÓE Házi TDK 1 – 3. helyezett

Kari TDK felelős

OTDK 1 – 6. helyezett (különdíjas)

ÓE TDT elnök

Kari koordinátorok

Részönkormányzat elnök

Kari munkavégzés

Részönkormányzat elnök

 

Kollégiumi közéleti pontok igazolása

A közéleti igazolásokat a Kollégium Honlapjáról letölthető formanyomtatvány felhasználásával, a fenti táblázat szerint megnevezett szervezeteknél és személyeknél lehet igényelni, kitöltetni és a megfelelő pontszámot megadva leadni.

Leadási határidő:          hamarosan

Leadás helyszíne:         Telephelytől függően a budapesti kollégiumokba jelentkezőknek a Bánki Donát Kollégiumban (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.), a székesfehérvári kollégiumba jelentkezőknek a Geo Kollégiumban (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8.

 

Vonatkozó egyetemi szabályzatok

 1. Óbudai Egyetem, Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzata. ( http://hok.uni-obuda.hu/szabalyzatok/ )
 2. Óbudai Egyetem Kollégium, A kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje.

http://koll.uni-obuda.hu/ )

Óbudai Egyetem – Kollégiumi Felvételi Bizottság