Felvételi rendszer

Kollégiumi férőhelyekre a Neptun rendszerén keresztül kell jelentkezni a
meghirdetett időszakokban.


A felvételi eljárás során maximálisan 100 pont szerezhető, ami gólyáknak a
szociális és tanulmányi pontok alapján 50-50 %-ban, felsőbb éveseknek 40
pont tanulmányi, 50 szociális, 10 közéleti pontból áll össze.


Tanulmányi pont: Gólyaként az érettségi eredményből számított, a
későbbiekben minden tanév őszi, I. félévének tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározása. 

Közéleti pont: A felsős felvételi eljárás tanévében kifejtett közösségi, közéleti, sport, szakmai, és tudományos munka alapján a Kollégiumi Felvételi Bizottság állapítja meg.

Szociális pont: A Kollégiumi Felvételi eljáráshoz leadott szociális pályázat
eredményéből számított pontszám.


Kollégiumi felvételben részesült hallgatókra az alábbi szabályzatok
vonatkoznak: 

• ÓBUDAI EGYETEM, HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA.
• ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUM, A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK
ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE


A szabályzatok megtalálhatók a www.koll.uni-obuda.hu weboldalon,
a szabályzatok menüpont alatt.