Alaptámogatás

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű elsőéves, felsőfokú szakképzését, alapképzését vagy mesterképzését először megkezdő hallgatóknak járó egyszeri ösztöndíj. Az alaptámogatás összege felsőfokú szakképzés és alapképzés esetén az éves hallgatói normatíva 50%-a (83.300 Ft), míg mesterképzés megkezdése esetén a 75%-a (124.950 Ft).

Az alaptámogatást is meg kell pályázni! Az e-szoctám űrlapon az “Alaptámogatás” jelölő négyzet (check box) megjelölésével.

Alaptámogatásra jogosult:

  • hátrányos helyzetű
  • halmozottan hátrányos helyzetű
  • családfenntartó
  • nagycsaládos
  • árva
  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászoruló
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
  • félárva hallgató