A leginnovatívabb szakdolgozat vagy diplomamunka pályázat

Az innovatív ötleteket tartalmazó szakdolgozatok és diplomamunkák elismerésére és a megvalósítás ösztönzésére az Egyetem mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben 3 kategóriában ad ki díjakat a korábbiaknál 100%-kal magasabb értékben (I. díj: 300 eFt, II. díj: 150 eFt, III. díj: 100 eFt)

A szakdolgozatban/diplomamunkában ismertetett ötlet témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy egy termék kifejlesztésére, bevezetésére, dizájnra.

Bővebb pályázati kiírás az alábbi linken található:

https://goo.gl/551TNN

 

Megemelt díjazás

Az innovatív ötleteket tartalmazó szakdolgozatok és diplomamunkák elismerésére és a megvalósítás ösztönzésére az Egyetem mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben 3 kategóriában ad ki díjakat a korábbiaknál 100%-kal magasabb értékben (I. díj: 300 eFt, II. díj: 150 eFt, III. díj: 100 eFt)

A szakdolgozatban/diplomamunkában ismertetett ötlet témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy egy termék kifejlesztésére, bevezetésére, dizájnra[1].

A pályázatok benyújtásának határideje és módja

2018. február 19. 24.00 óra.

A pályázatot egy „A leginnovatívabb szakdolgozat alapképzés - Pályázat” vagy „A leginnovatívabb diplomamunka mesterképzés - Pályázat” tárgyú emailben kell elküldeni az innovacio@uni-obuda.hu email-címre. Az email csatolmánya legyen két PDF formátumú fájl, amely tartalmazza a pályázati dokumentációt és a szakdolgozatot, PDF formátumban. A pályázati dokumentáció tartalmazza:

 • a pályázó(k) nevét, a hallgató(k) Neptun-kódját, a kar és a szak, valamint az évfolyam pontos megnevezését, a tanulmányok kezdetét és befejezését, a konzulensek nevét és e-mail címét
 • a pályázó email címét, mobiltelefon számát,
 • a pályázat címét,
 • a pályázati összefoglalót, ami az alábbi pontokból áll (pontonként min 10, max 15 sor, 11 pontos karakterekkel)
  • a szakdolgozat/diplomamunka összefoglalója
  • a probléma, piaci vagy társadalmi igény leírása, amire a szakdolgozat/diplomamunka megoldást ad
  • a megoldás ismertetése, kiemelve az innovatív elemeket
  • előnyök a létező hasonló megoldásokkal szemben, a piac ismertetése
  • gazdasági számítás a megoldásról, üzleti (bevételi) modell
  • tervezett további lépések a hasznosításra.

A legfontosabb értékelési szempontok:

 • a szakdolgozatban/diplomamunkában leírt ötlet innovativitása, újszerűsége,
 • a fejlesztés piacképessége, piaci hiánypótló szerepe,
 • a kidolgozottság mértéke és annak színvonala.

A pályázattal kapcsolatosan további információk

Az információk elérhetők a www.uni-obuda.hu/innovacio weboldalon.

 

Budapest, 2018. január 10.

 

                                                                                                         

Korányi László

Innovációs igazgató • [1] Termék innováció: Olyan termék vagy szolgáltatás, ami új vagy jelentősen jobb a réginél. Ez magában foglalja mindazokat a jelentősebb továbbfejlesztéseket, amelyek a technikai specifikációban, a komponensekben, az anyagokban, a termékbe beépített szoftverben, a termék felhasználó-barát jellegében vagy más funkcionális jellemzőkben nyilvánulnak meg. 
 • Eljárás innováció:Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikákban, a berendezésekben és/vagy a szoftverben megvalósított jelentős változásokat. 
  • Marketing innováció: Olyan új marketing módszer, ami magában foglalja a termék dizájnjában, csomagolásában, a termék piacra vitelében, reklámozásában vagy árazási modelljében megvalósított jelentős változtatásokat.
  • Szervezési, szervezeti innováció: az üzleti gyakorlatban, munkahelyszervezésben vagy a külső kapcsolatokban használható új szervezési-szervezeti módszerek. (OECD Oslo Kézikönyv)