Ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj:

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban az Egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5 %-ának megfelelő összeget, és nem haladhatja meg a 40 %-át. (8.330-66.640 Ft)
Az ösztöndíjat külön pályázni nem szükséges, alanyi jogon jár azon hallgatók részére, akik megfelelnek a kritériumoknak mind a tanulmányi eredmények, mind a képzési státusz (állami ösztöndíjas), valamint a tagozat (nappali) tekintetében.

Óbudai Egyetem Ösztöndíj:

Az Óbudai Egyetem díjazni kívánja azon hallgatóit, akik a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai-, tudományos-, sport-, kulturális-, közéleti tevékenységet végeznek. Az ösztöndíjat a félévenként meghirdetett pályázat alapján öt hónapra lehet elnyerni.
Az Egyetem hallgatóinak legfeljebb 1%-a részesülhet, havi összege legalább a hallgatói normatíva 15%-a, de nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 30%-át. (24.990-39.980 Ft)


Az ösztöndíj az alábbi három kategóriában pályázható:

Szakmai Tudományos:

A kategóriában azon hallgatókat díjazzák, akik jó tanulmányi átlaguk mellett, valamilyen szakmai tevékenységet is végeznek. Ez lehet különböző szakmai versenyeken elért helyezés, tudományos kutatás is.

Kulturális és közéleti:

A kategóriában azon hallgatók díjazzák, akik a közélethez valamilyen formában hozzájárultak. Ebbe a kategóriába a Hallgatói Önkormányzati tevékenység nem tartozik bele.

Sport:

A kategóriában azon hallgatókat díjazzák, akik jó tanulmányi eredményük mellett kiemelkedő sport teljesítményt nyújtanak országos, vagy akár nemzetközi viszonylatban. Előnyben részesül, aki az Egyetem színeiben versenyzik.

TDK ösztöndíj

A Hallgatói Önkormányzat minden évben honorálja azon hallgatókat, akik a Tudományos Diákköri Konferencián helyezést érnek el.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónap időtartamra nyerhető el, havi összege 40.000 Ft. A hallgatóknak ehhez két féléven keresztül magas tanulmányi eredmény szükséges. Azon hallgatókat, akik jó eséllyel indulhatnak az ösztöndíjért, mindig kiértesíti az intézmény.

Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Ösztöndíj lehetőségek hallgatói körök számára