Felvételi rendszer

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2016/17-es tanévre,

az Egyetem jelenlegi hallgatói részére

Tisztelt Hallgatók!

Az Óbudai Egyetem Kollégiuma meghirdeti a kollégiumi jelentkezést az Egyetem jelenlegi hallgatói részére.

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés feltételei

 • A 2016/17-es tanévben aktív hallgatói jogviszony, valamint legalább egy lezárt aktív félév az Óbudai Egyetemen.
 • Nincs megkötés a képzés szintje, és a pénzügyi státuszt illetően.
 • Nem lehet az Óbudai Egyetemmel szemben fennálló, lejárt esedékességű pénzügyi tartozás.
 • A képzés helyétől eltérő állandó lakcím.
 • Sikeres felvétel esetén, a teljes idejű képzésen (nappali) a pénzügyi státusznak megfelelő térítési díj fizetése.
 • Esti, levelező és távoktatásos képzésen részt vevő hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen.

Kollégiumi térítési díjak maximális mértéke a 2016/17-es tanévben

 

államilag támogatott kategória

költségtérítéses kategória

Hotel@BMF Diákotthon

22 - 24.000,-Ft/fő/hó

64 - 66.000,-Ft/fő/hó

Bánki Donát, Kiss Árpád, Lébényi Pál és a GEO Kollégiumok, illetve a Teminus Hotel

14 - 16.000,-Ft/fő/hó

26 - 28.000,-Ft/fő/hó

 

A kollégiumi felvétel 10 hónapra szól. A díjakat minden hónap 18-ig a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kell teljesíteni. Szeptember és február hónapokban a határidő a rákövetkező hónap 18-a.

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés módja

Elektronikusan történik az Egyetemi HÖK e-Szoctám rendszerében:                http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/

 

Kollégiumi felvételi pontszám és pontozási rendszer

Összesen 100 pont érhető el                ( Fp = S + T + K )

 1. Kollégiumi szociális (S) pontszám (0 ..... 50 pont)

A jelentkezők 2015/16-os tanév II. félév szociális pontjainak arányában kerül meghatározásra.

 1. Tanulmányi (T) pontszám (0 ..... 40 pont)

A tanulmányi pontszám a 2015/16-os tanév I. félév tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározásra

(ÖCSI x 20 = Kollégiumi tanulmányi pontszám)

 1. Kollégiumi közéleti (K) pontszám (0 ..... 10 pont)

A 2015/16-os tanévben kifejtett közösségi, közéleti, sport, szakmai, és tudományos munka alapján a Kollégiumi Felvételi Bizottság állapítja meg. Az ehhez szükséges adatokat és igazolásokat, a Kollégiumi Felvételi Bizottság részére kell leadni.

 

 

Kollégiumi közéleti pontok számítása

A 2015/16-os tanévben kifejtett közösségi, közéleti, sport, szakmai, és tudományos munka alapján az alábbi tevékenységekért adható pontszám (összesen legfeljebb 10 pont)

 

Kategória

Igazolás kiadója

Részönkormányzat elnökségi tag

Részönkormányzat elnök

Diákjóléti Bizottság tagja

EHÖK alelnök

Részönkormányzat érdekvédelmi felelős

Részönkormányzat elnök

Kollégiumi érdekvédelmi felelős

TKollHÖK elnök

TKollHÖK elnök

EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tag

Kiemelkedő sportteljesítmény

Sportegyesület szakosztályvezető

Kollégiumi munkavégzés

Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása

Kari Öntevékeny Hallgatói Kör vezetője

Részönkormányzat elnök

Kollégiumi Öntevékeny Hallgatói Kör vezetője

Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása

ÓE Házi TDK 1 – 3. helyezett

Kari TDK felelős

OTDK 1 – 6. helyezett (különdíjas)

ÓE TDT elnök

Kari koordinátorok

Részönkormányzat elnök

Kari munkavégzés

Részönkormányzat elnök

 

Kollégiumi közéleti pontok igazolása

A közéleti igazolásokat a Kollégium Honlapjáról letölthető formanyomtatvány felhasználásával, a fenti táblázat szerint megnevezett szervezeteknél és személyeknél lehet igényelni, kitöltetni és a megfelelő pontszámot megadva leadni.

Leadási határidő:          2016. május 06. 1400 óra

Leadás helyszíne:         Telephelytől függően a budapesti kollégiumokba jelentkezőknek a Bánki Donát Kollégiumban (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.), a székesfehérvári kollégiumba jelentkezőknek a Lébényi Pál Kollégiumban (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10.).

 

Vonatkozó egyetemi szabályzatok

 1. Óbudai Egyetem, Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzata. ( http://hok.uni-obuda.hu/szabalyzatok/ )
 2. Óbudai Egyetem Kollégium, A kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje.

( http://koll.uni-obuda.hu/ )

Kollégiumi felvételi eljárás jelentkezésének menete és a határidők

1.          2016. február            Kollégiumi szociális pont meghatározása

A 2015/16-os tanév II. félévre meghirdetett rendszeres szociális ösztöndíj pályázat jelenti a kollégiumi szociális pont meghatározásának az alapját, melyet mindenkinek meg fognak határozni, aki részt vesz az áprilisban meghirdetésre kerülő kollégiumi felvételi eljáráson. Amennyiben valakinek a szociális ösztöndíj pályázatának státusza „Elutasítva”, úgy „0” kollégiumi szociális ponttal számol a Felvételi Bizottság. Akinek a februárban leadott pályázatához képest nagymértékben megváltozik a szociális helyzete, illetve valami oknál fogva igazoltan akadályoztatva volt a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadásában, az április 22-én 1400 óráig a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu e-mail címre jelezheti ezt, és a Hallgatói Önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázat újbóli leadására. FIGYELEM, kizárólag csak kollégiumi felvételi szociális pont számítására van lehetőség.

2.          2016. május 2-án 0800 órától  -  május 06-án 1400 óráig     Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés

Az e-Szoctám ( http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ ) oldalra történő belépés után a menüből ki kell választani a „Kollégiumi jelentkezés” menüpontot, majd ott a megfelelő időszakra kattintva kell leadni a kollégiumi jelentkezést. A kollégiumi jelentkezési űrlapon meg kell jelölni a kiválasztott kollégiumok sorrendjét. A sorrend kiválasztása után a „Leadás” lehetőségre kattintva lehet elküldeni a kollégiumi jelentkezést. A jelentkezés megtörténtéről visszaigazolást kap a pályázó.

3.          2016. május 11  -  13.                     Előzetes kollégiumi felvételi pontszámok közzététele

Közzétételre kerülnek az előzetes, részletes kollégiumi felvételi pontszámok a Kollégium ( http://koll.uni-obuda.hu/ ), illetve az EHÖK honlapján ( http://hok.uni-obuda.hu/ ). Amennyiben valaki nem ért egyet a kiszámított pontszámával, az ebben az időszakban reklamációval élhet a pontszámot meghatározó illetékes szervezetnél, személynél.

4.          2016. május 19-ig                                Kollégiumi jelentkezések elbírálása (döntés, határozat)

Kiszámításra kerülnek a kollégiumi felvételi pontszámok ( Fp = S + T + K ), mely alapján csökkenő sorrendben feltöltésre kerülnek a rendelkezésre álló kollégiumi/diákotthoni férőhelyek.

5.          2016. május 19-én                            Kollégiumi felvételi eredmények közzététele

Kihirdetésre kerül a felvételi döntés eredménye a Kollégium ( http://koll.uni-obuda.hu/ ), illetve az EHÖK honlapján (http://hok.uni-obuda.hu/), emellett Neptun üzenetben értesítésre kerül mindenki, aki a 2016. májusi jelentkezésen részt vett. Az elutasított hallgatók a felvételi döntésről szóló Neptun üzenetben, illetve a Kollégium honlapján megadott módon, fellebbezési (jogorvoslati) lehetőséggel élhetnek.

6.          2016. június 10-ig                                Fellebbezési (jogorvoslati) eljárás lebonyolítása

Elbírálásra és kihirdetésre kerül a fellebbezések eredménye a Kollégium ( http://koll.uni-obuda.hu/ ), illetve az EHÖK honlapján ( http://hok.uni-obuda.hu/ ), emellett Neptun üzenet formájában értesítünk mindenkit, aki fellebbezést nyújtott be.

 

 

 

7.          2016. június 30. 1200 óra      Következmény nélküli férőhely lemondás határideje

A jelzett határidőn túli lemondás esetén a szeptember havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére, melynek befizetése kötelező.

8.          2016. július 1-től   Várólista

A megüresedő helyekre folyamatos jelentkezést, várólistás rendszert alakítunk ki. Ennek részletei a Kollégium honlapján ( http://koll.uni-obuda.hu/ ) később kerülnek meghirdetésre.

 

Kollégiumi férőhely lemondása

Sikeres felvételt követően 2016. június 30. 1200 óráig mondható le a kollégiumi hely következmények nélkül. A jelzett határidőn túli lemondás esetén a szeptember havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére, melynek befizetése kötelező.

 

 

Óbudai Egyetem – Kollégiumi Felvételi Bizottság